Dogodki

-

12th World Congress for Neurorehabilitation

Dunaj
-

Sodobni pristopi zdravljenja bolezni in poškodb ledvene hrbtenice

Terme Olimia, Podčetrtek
-

13th Congress of The European Pain Federation - EFIC

Budimpešta

Upravni odbor Združenja FRM

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Predsednik upravnega odbora

doc. dr. Nataša Kos dr. med.

Podpredsednica upravnega odbora

doc. dr. Metka Moharić dr. med.

Tajnik upravnega odbora

Jurij Karapandža dr. med.

Blagajnik upravnega odbora

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica upravnega odbora

izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež dr. med.

Članica upravnega odbora

Slavka Topolić dr. med.

Članica upravnega odbora