24th Congress of the European Society for Physical and Rehabilitation Medicine

Ljubljana, Slovenia, 23. – 27. April 2024 www.esprm2024.com

Dogodki

Horizonti rehabilitacije 2023

Medicinska fakulteta UM – Veliki avditorij, 6. oktober 2023

VIII. Hrvaško-slovenski simpozij FRM

Zagreb, Hotel Hilton Garden Inn
-

ESPRM 2024

Ljubljana, Slovenia

Upravni odbor Združenja FRM

asist. dr. Zala Kuret dr. med.

Predsednica ZFRM

doc. dr. Tadeja Hernja Rumpf dr. med.

Podpredsednica ZFRM

dr. Katarina Cunder dr. med.

Tajnik ZFRM

doc. dr. Neža Majdič dr. med.

Blagajnik ZFRM

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica upravnega odbora

Tanja Čanč dr. med.

Članica upravnega odbora

Veronika Potočnik dr. med.

Članica upravnega odbora

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Član upravnega odbora

Jan Arko dr. med.

Predstavnik specializantov