6. Hrvaško – slovenski rehabilitacijski simpozij

Strokovno srečanje Hrvaškega Društva in Slovenskega Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ter redna letna skupščina Združenja za FRM - Opatija; 29. in 30. november 2019

Dogodki

-

BIOMECHANICS4REHAB

On-line tečaj, ESPRM

Upravni odbor Združenja FRM

mag. Klemen Grabljevec dr. med.

Predsednik združenja

doc. dr. Nataša Kos dr. med.

Podpredsednica združenja

doc. dr. Metka Moharić dr. med.

Tajnik združenja

Jurij Karapandža dr. med.

Blagajnik združenja

prim. as. mag. Lidija Plaskan dr. med.

Članica združenja

izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež dr. med.

Članica združenja

Slavka Topolić dr. med.

Članica združenja